Nasza szkoła podejmuje działania promujące zdrowie. Jesteśmy gospodarzami spotkań warsztatowych w ramach Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Zajęcia warsztatowe realizowane są przez cały rok szkolny i obejmują doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli ds. promocji zdrowia w zakresie planowania, realizowania, monitorowania i ewaluacji działań w szkole promującej zdrowie. W ramach warsztatów rzeszowskie szkoły przygotowywane są do uzyskania Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie. Spotkania prowadzi p. dr Barbara Wolny z PCEN Rzeszów w miłej i smakowitej atmosferze.