Serdecznie zapraszamy dzieci klas I-III uczęszczające na świetlicę do udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną.

Cele konkursu:

  • inspirowanie dzieci do prac twórczych,
  • rozwijanie zamiłowania do rękodzieła,
  •  kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób wielkanocnych,
  • rozwijanie zdolności manualnych dzieci,

Zasady konkursu:

  • Uczestnicy chcący wziąć udział w konkursie powinni dostarczyć do wychowawcy lub na świetlicę szkolną ręcznie wykonaną ozdobę wielkanocną w terminie do 30 marca 2020 r.
  • Do ozdoby konkursowej należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę.

Kryteria oceny:

  •  pracochłonność i staranność wykonania,
  • samodzielność wykonania
  • pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby choinkowej,
  • ogólne wrażenie estetyczne;

Ogłoszenie wyników konkursu.

Ozdoby wielkanocne, które wezmą udział w konkursie zostaną wykorzystane do świątecznej aranżacji świetlicy szkolnej. Część z nich zostanie wystawiona na sprzedaż na świetlicowym kiermaszu wielkanocnym a dochody ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup nagród dla dzieci i niezbędnych materiałów do prac twórczych. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi 2 kwietnia 2020 roku na świetlicy szkolnej. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Organizator: Lidia Hajnus