Informujemy, że zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 2c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356) wszyscy rodzice przychodzący do szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy.

Dyrekcja ZSO Nr 4