26 listopada, w klasie 3 c, odbyła się lekcja muzealna online prowadzona przez pracownika Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie panią Judytę Sos. Opowiadała ona o tradycjach katarzynkowych i andrzejkowych. Uczniowie poznali postacie świętych od imion, których pochodzą zwyczaje oraz dlaczego i skąd  wzięły. Katarzynki są dzisiaj rzadkością, ale dzieci dowiedziały się o sposobach wróżenia dawniej i dziś w wieczór andrzejkowy.