XII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Dobre rady na elektroodpady

– oddaj mnie w dobre ręce 2021”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w XII Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Dobre rady na elektroodpady– oddaj mnie w dobre ręce 2021” – konkurs organizowany jest pod patronatem Głównego inspektora Ochrony Środowiska. Celem konkursu jest wzrost świadomości na temat negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego środowisko oraz zbiórka jak największej ilości zużytego sprzętu i zużytych baterii, która prowadzona będzie w naszej szkole w dniu 21 kwietnia br. w godzinach od 9 00 do 12 00 . Do udziału w akcji zbiórki zużytego sprzętu zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły – walczymy o jak najwyższe miejsce w konkursie. Więcej informacji udziela szkolny zespół EKO – uczniowie klasy V A i opiekun zespołu pani Dorota Zembroń.