W roku szkolnym 2020/2021 klasa 1c w ramach zajęć świetlicowych z panią Ewą uczestniczyła w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne Prace Plastyczne”.
Udział w projekcie oznaczał umieszczanie za zgodą Rodziców raz w miesiącu w okresie od października 2020 r. do maja 2021 r. na stronie internetowej projektu, wytypowanych przez organizatora projektu, wykonanych różnorodnymi technikami prac plastycznych w celu ich szerszej publikacji.
Założeniami projektu były:
1. Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez twórcze działania plastyczne, szczególnie rozwoju małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni i koncentracji uwagi.
2. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
Przyłączenie się do projektu zainicjowało wiele twórczych działań plastycznych dzieci, pobudziło ich kreatywność, dostarczyło nowych doświadczeń, inspirowało do niestereotypowego myślenia, przyniosło radość z tworzenia i spowodowało większe zainteresowanie dzieci plastyką.

wychowawca świetlicy – Ewa Szarzyńska