W tym tygodniu klasa 3B gościła na zajęciach gościa specjalnego- pana Pawła, fotografa. Opowiedział on uczniom o swojej pasji, którą jest praca z aparatem. Zaprezentował różne modele aparatów fotograficznych, zarówno te współczesne, jak i zabytkowe. Omówił występujące między nimi podobieństwa i różnice oraz sposób wykonywania zdjęć dawniej i dziś. Dzieci bardzo chętnie słuchały opowieści fotografa. Ponadto każdy z uczniów mógł obejrzeć ,,małą kolekcję fotografii’’ oraz aparatów naszego gościa. Podczas pogadanki uczniowie dowiedzieli się, że podstawą pracy fotografa jest nie tylko pasja i talent, ale także ciężka praca, ciągłe szkolenia oraz wyrabianie tzw. „fotograficznego oka”.