O6.05.2022r klasa 3 c wybrała się na wycieczkę szkolną do Edukacyjnej Zagrody Szmer w Godowej. Uczniowie pośród przyrody korzystali z licznych atrakcji ruchowych spędzając aktywnie czas na świeżym powietrzu. Oprócz licznych zabaw ruchowych dzieci miały okazję obcować z naturą i zwierzętami gospodarstwa domowego: kozami, owcami, końmi. Jeździły bryczką i pociągiem, sadziły pomidory i lepiły figurki z gliny. Wrażenia po wycieczce zostaną w pamięci na długo.

red. W.Pietrucha