KONKURS FOTOGRAFICZNY : 

ENGLISH AND ME -AROUND THE WORD 

 

 

          

 Zapraszamy wszystkich uczniów ZSO nr 4 do udziału w konkursie fotograficznym. 

Waszym zadaniem jest zrobienie fajnego zdjęcia siebie i napisów w języku angielskim, które znajdziecie w jakimkolwiek miejscu na świecie, będąc na wakacjach. Mogą to być tablice informacyjne lub przedmioty codziennego użytku, spotykane każdego dnia w powszechnych miejscach. Może znajdziecie coś ciekawego w supermarkecie, a może na lotnisku. Rozejrzyjcie się dookoła w poszukiwaniu billboardów. Może jakaś zabawna etykieta na produkcie, jest tego tak dużo, że na pewno znajdzie się coś nawet u babci na wsi (np. w lodówce 😉 ) 

Tylko nie zapomnijcie sfotografować też siebie!!  

Konkurs trwa przez całe lato! 

Zrobione zdjęcie wyślijcie mailem pod adres: annawierzoch@wp.pl lub przynieście osobiście do szkoły we wrześniu do p. Wierzoch do 9 września 2022. 

Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone! 

 

Regulamin konkursu: English and me- around the Word: 

Cele: 

-poznanie nowych wyrazów i zwrotów w języku angielskim 

-utrwalenie poznanych struktur języka angielskiego poprzez rozpoznawanie ich na otaczających przedmiotach użytku codziennego, tablicach informacyjnych, bilbordach, itp. 

-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim poprzez poznawanie języka potocznego 

-kształtowanie wrażliwości artystycznej 

REGULAMIN: 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSO nr 4 w Rzeszowie
  2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ciekawego zdjęcia siebie oraz napisu w języku angielskim podczas pobytu na wakacjach. 

3.Kryteria oceny prac: Zdjęcia zostaną ocenione pod względem oryginalności. Najciekawsze i najzabawniejsze prace zostaną nagrodzone. Oceny zdjęć dokona zespół anglistów ZSO nr 4 oraz profesjonalny fotograf. 

  1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Dodatkowo, wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają pochwałę i ocenę z języka angielskiego.
  2. Prace należy wysyłać adres: 

annawierzoch@wp.pl lub przynieść osobiście do p. Anny Wierzoch. 

zatytułowane: KONKURS, IMIE NAZWISKO ORAZ KLASA ( osoby na zdjęciu). 

  1. Termin składania prac 9 wrzesnia 2022 do godz. 24.00
  2. Informacje o wynikach konkursu będą na szkolnym facebooku i stronie internetowej 

16 września 2022. 

  1. Biorąc udział w konkursie , uczestnicy zgadzają się publikacje swojego wizerunku na szkolnym facebooku i stronie internetowej szkoły.

red. Anna Wierzoch