Podczas zajęć czytelniczych realizowanych w drugim półroczu uczniowie klas 3 zapoznali się z utworem „Bajki z krajów uchodźców”, wydanym przez Przedstawicielstwo w Polsce Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR). Książkę pomogli stworzyć uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Chcieli pokazać kulturę i zwyczaje swoich krajów oraz udowodnić jak wiele wspólnych wartości promują opowieści ludowe z różnych zakątków świata. Czytając bajki uczniowie mogli podjąć wiele dyskusji na temat porozumienia między ludźmi różnych kultur, pogłębili swoją wiedzę o stereotypach, podjęli refleksję nad prawami człowieka oraz przyczynami i skutkami używania mowy nienawiści, wzmocnili asertywność oraz empatię i wrażliwość społeczną, uczyli się współpracy, pokojowego rozwiązywania konfliktów i reagowania na przemoc, zwiększyli świadomość ekologiczną, pobudzili swoją kreatywność, uczyli się tolerancji i otwartości na nieznane im kultury. Podczas zajęć dzieci przeczytały i omówiły dzięki różnym ćwiczeniom aktywizującym 14 bajek z 11 krajów: Syrii, Afganistanu, Iranu, Gruzji, Czeczenii (Rosji), Białorusi, Sri Lanki, Somalii, Sudanu, Etiopii oraz Ukrainy. Poznały ciekawostki i najważniejsze informacje o krajach, nauczyli się także szukać ich na mapie. Efektem pracy młodych czytelników są dwa plakaty, które zdobią salę świetlicową. Zajęcia prowadziła pani Anna Domin.

red. A. Domin