„EMOCJA” to międzynarodowy projekt edukacyjny autorstwa Pań: Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki, przeznaczony do realizacji z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym na terenie całej Polski i za granicą naszego kraju.
Celem projektu jest wspomaganie prawidłowego rozwoju emocjonalnego oraz społecznego dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności przełamywania barier emocjonalnych, wskazywanie wzorców postępowania, pobudzanie wiary w siebie i własne możliwości, wprowadzanie w świat ponadczasowych wartości takich jak: empatia, szacunek, wyrozumiałość, tolerancja i wrażliwość.
Podczas realizacji projektu w roku szkolnym 2021/2022 w klasie 2b SP 30 odbywały się zajęcia świetlicowe z panią Ewą, przeprowadzone w oparciu o wybrane materiały dydaktyczne, udostępnione przez autorki projektu, dotyczące tematyki:
1. Kraina Kreatywności
2. Kraina Wyobraźni
3. Kraina Mocy Słów
4. Kraina Empatii
Udział w projekcie uświadomił dzieciom, że emocje, wyrażanie emocji, język emocji są bardzo istotne w życiu każdego z nas, gdyż nie tylko pozwalają na zrozumienie swoich uczuć, ale także uczuć innych osób.
Przyłączenie się do projektu, oraz jego realizację potwierdzają otrzymane certyfikaty przeznaczone dla szkoły – SP nr 30 w Rzeszowie, uczniów uczestniczącym w tym projekcie – klasy 2bsp, oraz nauczyciela realizującego ten projekt – pani Ewy Szarzyńskiej. red. E.Szarzyńska