W ramach utrwalania wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym odbyło się spotkanie z policjantami w którym uczestniczyli uczniowie klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej.

red. B.Oczoś