Konkurs historyczny: Życie i działalność Józefa Piłsudskiego

 

W związku ze zbliżającym się Dniem Niepodległości Polski ogłaszamy konkurs szkolny, mający na celu poszerzenie wiedzy z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz rozbudzenie dumy z trudnych i chlubnych kart naszej historii.

Konkurs adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz

licealistów. Zainteresowani uczniowie powinni udzielić odpowiedzi na poniższe pytania, wykorzystując podaną literaturę lub inne źródła wiedzy. Prace należy przekazać swoim nauczycielom historii, ponieważ te poprawne będą nagradzane ocenami celującymi.         Termin oddania prac: 10 listopada br.

Pytania:

  1. Dnia 18 maja 1920 roku Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy z frontu wschodniego. Oficjalnemu powitaniu towarzyszył entuzjazm

Piłsudskiego obrzucano kwiatami, wyprzęgano konie, by ręcznie ciągnąć powóz, oddając cześć ukochanemu Wodzowi. Jaki sukces J. Piłsudskiego był przyczyną takiego zachowania warszawskiej ulicy?

  1. Proszę wskazać przynajmniej dwie ulubione rozrywki Marszałka.
  2. Józef Piłsudski był wielkim miłośnikiem historii. Proszę podać dwie postacie, które cenił najbardziej: z historii Polski i historii
  3. W legendzie Marszałka miejsce szczególne zajmuje klacz. Proszę podać jej imię.
  4. Jaki tytuł noszą wspomnienia J. Piłsudskiego z pola walk legionowych, gdzie powstały i kiedy po raz pierwszy zostały opublikowane?
  5. Józef Piłsudski przewidział wybuch wojny światowej oraz jej wynik. Kiedy i gdzie wyraził taki pogląd na przyszłość Europy?

POWODZENIA!

 

Literatura dla zainteresowanych :

Andrzej Garlicki – Józef Piłsudski 1867-1935 Włodzimierz Suleja – Józef Piłsudski

red. Bożena Kędzierska