Od października świetlica rozpoczęła zajęcia dodatkowe dla swoich podopiecznych. W ramach danej świetlicy prowadzone są zajęcia dodatkowe m.in. kreatywne, techniczne, ruchowe, teatralne, przyrodnicze oraz polonistyczne i matematyczne. Dają one uczniom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz uzupełnienia braków w nauce. Podczas zajęć kreatywnych dzieci rozwijają swoją sprawność manualną oraz wyobraźnię. Pod nadzorem nauczycieli, oprócz zdobywania wiedzy, dzieci spędzają czas dbając o przyjazną atmosferę. Jest to czas odpoczynku, wyciszenia i relaksu potrzebny wszystkim dzieciom.  

red. Justyna Gielar-Machlarz