W klasach I-III przystąpiliśmy do programu profilaktycznego „Dziel się Uśmiechem”. Aby dziecięcy uśmiech był symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń. Uczniowie otrzymali książeczkę edukacyjną wraz z gumą Orbit. Pani higienistka podczas zajęć zapoznała dzieci z podstawową wiedzą na temat zębów, ich budową oraz rolą i funkcją. Omówiła zasady mycia zębów oraz uświadomiła konieczność regularnych kontroli u stomatologa. Zwróciła również uwagę na związek między codzienną dietą a zdrowiem zębów i jamy ustnej. Program realizowany jest pod patronatem Szkolnego Koła PCK.

red. R.Wójcik