W grudniu pani Barbara Krupa zorganizowała konkurs MATEMATYCZNE MIKOŁAJKI.
Oczekując na Święta Bożego Narodzenia, uczniowie klas piątych i szóstych rozwiązywali zadania logiczno – matematyczne, których tematyka była związana z postacią Świętego Mikołaja.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Jan Bijoś z 6b,
II miejsce – Szymon Wojturski z 6b,
III miejsce – Amelia Pakuła 6a, Piotr Kielar 6b, Emil Wojtowicz 5b.
 
red. Barbara Krupa