Co roku w szkole organizowany jest egzamin na kartę rowerową. Na lekcjach techniki uczniowie klas czwartych uczą się przepisów ruchu drogowego.

W tym roku egzamin odbył się w miesiącu maju. Przystąpili do niego uczniowie z klasy czwartej, piątej i szóstej.

W pierwszym etapie uczniowie zdawali egzamin teoretyczny, który obejmował niezbędne wiadomości i umiejętności do uzyskania karty rowerowej.

Drugi etap: sprawdzian praktyczny umiejętności jazdy na rowerze, okazał się dla uczniów łatwiejszy.

Wszystkim uczniom, którym udało się przejść pozytywnie oba etapy – gratulujemy zdania egzaminów i otrzymana karty rowerowej.

Egzamin przygotował i przeprowadził nauczyciel: Kamil Bułdak