W dniu 2 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się XIV Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Dobre Rady na Elektroodpady – Oddaj mnie w dobre ręce – 2023” – konkurs kształtujący proekologiczne postawy uczniów w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami. Reprezentacja naszej szkoły dziewczyny – „Elektrycznie zakręcone” z klasy VII a znalazła się w pierwszej dziesiątce spośród trzydziestu szkół biorących udział w konkursie. Ponadto dziewczyny wzięły udział w warsztatach wokalnych i zwiedzaniu Centrum Nauki Kopernik. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczniów szkoły i ich Rodziców na rzecz tego co najważniejsze, czyli środowiska w którym żyjemy zebraliśmy zużyty sprzęt i baterie za co bardzo dziękujemy.
Opiekunowie Dorota Zembroń i Bożena Mikuła