5 i 6 września uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w wyjściach integracyjnych.  

5 września spotkanie odbyło się w Multikinie, gdzie obejrzeli film pt. Raport Pileckiego.  

6 września udaliśmy się w okolice rezerwatu Lisia Góra, gdzie rozmawialiśmy i graliśmy w siatkówkę.