Szanowni Państwo,

Informacja w sprawie terminów odbioru sprzętu komputerowego dla uczniów klas 4 SP została przesłana w dniu 04.10.2023 r. do rodziców/opiekunów prawnych uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Bardzo prosimy o jej odczytanie lub kontakt z sekretariatem szkoły – 17 748 2700.

ZSO4