Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału i sprawdzenia swoich wiadomości w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym PANDA z j. angielskiego. Konkurs  odbędzie się 10 kwietnia 2024 r.  

 Testy konkursowe składać się będą z 30 pytań z podanymi do każdego pytania 4 odpowiedziami. Wśród odpowiedzi tylko jedna będzie prawidłowa. 

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia 15 marca 2024 r.  do pani Anny Wierzoch. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uznania potwierdzające uczestnictwo w konkursie, a najlepsi dyplomy laureata i wyróżnienia oraz nagrody książkowe.   

Opłata za jednego uczestnika wynosi: 14,50 zł .  

Szczegółowe informacje oraz zakres tematyczny znajdą Państwo na stronie Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI – Język angielski zakres tematyczny PANDA